kazimyaver | Şubat 2016

ASP.NET Session Clear on Browser Close

Merhaba, ASP.NET ile geliştirdiğiniz uygulamalarda Session'a aldığınız değerleri Browser kapatıldıktan sonra temizlemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. 

<script type="text/javascript">    
    $(document).ready(function () {    
        window.addEventListener('beforeunload',recordeCloseTime);   
  });   
    function recordeCloseTime() {    
        $.ajax({ 
            type: "POST",    
            url: "ServiceToClearSession.asmx/RecordCloseTime",   
        });     
    } 
</script>

Daha sonra projemize ServiceToClearSession.asmx dosyası ekliyoruz içerisine..

[WebMethod(EnableSession = true)]
public void RecordCloseTime(){ 
    HttpContext.Current.Session.Clear();}

Umarım faydalı olmuştur. iyi çalışmalar.

SQL Identity Reset

 -- Product tablosunda ki verileri temizliyor.
 DELETE FROM [dbo].[Product]
 -- Product tablosunda ki Identity'leri sıfırlayarak 1'den başlamasını sağlıyor.
 DBCC CHECKIDENT('Product', RESEED, 0)
 -- İşlemlerin ne kadar sürede gerçekleştiğini veriyor.
 SET STATISTICS TIME ON