kazimyaver | "Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kârı getirir."

Yii Framework Kurulum (Windows)

Merhaba, bu yazıda sizlere Yii Framework’ü nasıl Windows üzerinde çalıştırırız onu inceleyeceğiz.

PHP yapısı ile hazırlanmış bu Framework‘ü çalıştırabilmemiz için bilgisayarımızda PHP’yi derleyecek bir sistem olmalı. Windows için kurulumu oldukça basit WAMP Server kullanılabilir.

http://www.wampserver.com bu adresten sisteminize uygun olan WAMP sürümünü indirelim. Kurulum işlemini tamamlayalım. http://localhost/ adresine girerek kontrollerimizi sağlayalım. WAMP sayfası geliyor ise sorun yoktur.

Yii Framework Kurulum
http://www.yiiframework.com/download/ adresine girerek .zip’i  indirelim.

Dosyamızı çıkartalım. İçinden çıkan klasörün ismini daha kısa ve kullanımı kolay bir hale getirelim ben ismini sadece yii olarak düzenliyorum. Daha sonra bu klasörümüzü c:/wamp/www içerisine taşıyalım.

Sistemsel bir problem olup olmadığını kontrol etmek için yii bize kontrol mekanizması sunmakta.http://localhost/yii/requirements/ adresine gidelim. Eğer failed alanı yoksa devam edebilir.

Daha sonra Başlat -> Çalıştır -> cmd komut satırını açalım.
İlk açıldığında C:\Users\UserName şeklinde gelir. Bu dizini cd komutu ile C:\’ye getirelim. Bir önce ki klasöre gelmek için cd .. komutu yazmanız yeterli olacaktır. Komut satırında C:\’ye geldikten sonra cd wamp\www\yii\framework dizinine ulaşalım.  Bu klasördeyken projemizi oluşturmak için yiic komutunu çalıştırmamız gerekiyor. Bu komutu çalıştırdığınızda büyük ihtimalle php.exe bulunamadı hatası alacaksınız. Bunun önüne geçmek için www içerisinde ki yii klasörüne daha sonra framework klasörüne gidelim. Burada yiic.bat dosyasını göreceksiniz. Her hangi bir editörle açarak PHP_COMMAND=php.exe olan satırında düzenleme yapacağız.

PHP_COMMAND=php.exe
PHP_COMMAND=C:\wamp\bin\php\php5.4.12\php.exe 

şeklinde değiştirerek tekrar komut satırına dönelim. Komut satırına

yiic webapp c:\wamp\www\projeadi şeklinde yazdıktan sonra enter’a basalım. Size bu klasörü oluşturmak istediğinize emin misiniz diye bir soru soracak. Yes yazıp tekrar enter tuşuna basalım.

İşleminiz tamamlandığında oluşturduğu dosyaların listesini size gösterecektir. c:\wamp\www\ dizinine giderek dosyamızın oluşup oluşmadığını kontrol edelim.

Kurulum işlemi bu kadar. Gelecek yazılarım da işi biraz daha zorlaştıracağız :)

İyi çalışmalar.

PHP Twig Nedir?

TWIG

Sanırım bu sefer çok farklı kulvarlardan yola çıkıyorum. PHP ve ben ayrı dünyalarımız olmuş olsa da bu sefer dünyaların kesişmesi gerekiyor. İşim gereği PHP ile kodlama yapmam gerekiyor. Beni buna mecbur bırakmış olmaları da bir hayli güzel. Düz PHP mantığından ise

PHP'yi çok farklı boyuta taşıyan TWİG ve PROPEL kavramları üzerine duracağım bu aralar. Öncelikle TWİG Nedir? 

Twig: PHP için esnek, hızlı ve güvenli şablon motoru diyebiliriz. Yani MVC kavramına doğru gittiğimizi söyleyebilirim. MVC(Model View Controller) mimarisinde işlemler katman katman gerçekleşir. Twig de burada bize Controller ve View katmanı kısmında yardımcı olacak. Model kısmına ise PROPEL bakacak. 

Twigi projemize ekleyelim; composer.json

{
    "require": {
        "twig/twig": "1.*"
    }
}

composer.json'u projemizin ana dizinine ekledikten sonra

terminal ile : 

php composer.phar install

komutunu çalıştırdıktan sonra dosyaların projenize eklendiğini göreceksiniz. daha ayrıntılı bilgi için // TWIG

Yazıların devamı gelecek. İyi çalışmalar..

SignalR Nedir?

SignalR Nedir?

SignalR gerçek zamanlı uygulamalar geliştirmek için yazılmış bir kütüphanedir. Bunun en basit örneği chat sistemidir. Bunun dışında canlı maç sonuçları da buna güzel bir örnektir. Örneğin bir gol olduğu zaman sistemdeki herkese gol haberi gelir. Yani anlık bilgi değişiminde herkes bu değişikliği fark eder.

Sistem geliştiricilerinin kendi yapmış olduğu chat uygulaması.jabbr.net

SignalR Ne Getirdi?

SignalR’ın getirdiği farkları 3 başlık altında toplayabiliriz;

1. Zor olan bir kısım konfigürasyonların ve sürekli yapılması gereken bir kısım işlemlerin (örneğin bağlantı kesildiğinde tekrar bağlanmak gibi), kütüphane tarafından kolaylıkla yerine getirilmesi.

2. Kurulacak bağlantı tipine SignalR’ın karar vermesi. Bu gerçekten ilginç bir özellik, SignalR belirtilen sıra ile aşağıdaki bağlantı tiplerini dener ve başarılı bir bağlantı kurulunca o bağlantı tipi üzerinden çalışır: WebSockets, Server Sent Events, Forever Frame, ve Ajax Long polling.

3. Hub veya Persistent Connection seçeneği. Persistent Connection daha alt seviye işlemlerin yapılabileceği bir ana sınıftır ve HTTP üzerinden SignalR servislerinin açılmasını sağlar. Hub ise daha ileri seviyede soyutlanmış bir RPC frameworküdür. Detayları öğrenmek için SignalR dökümantasyonuna başvurabilirsiniz. Ama genellikle, Hub kullanmanız yeterli ve daha kolay olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için : asp.net/signalr

Excel'de Rakamı Yazıya Çevirme

Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere Excel de Rakamları Yazı formatına çevirmeyi anlatacağım. Umarım yararlı olur.

Rakam : 12
Yazıyla : Yalnız Onİki  

şeklinde bir görüntü alabilmemiz için;

Excel'i açtıktan sonra ALT + F11 tuşlarına basıyoruz,

Açılan Ekranda Insert - Module seçeneğine tıklıyoruz,

Boş bir ekran gelecektir karşımıza arka planda işlemlerin gerçekleşeceği kısım, kodlarımızı bu ekrana yazıyoruz,

Function Yaziyla$(sayi)
Dim b$(9)
Dim y$(9)
Dim m$(4)
Dim v$(15)
Dim c(3)

b$(0) = ""
b$(1) = "Bir"
b$(2) = "İki"
b$(3) = "Üç"
b$(4) = "Dört"
b$(5) = "Beş"
b$(6) = "Altı"
b$(7) = "Yedi"
b$(8 ) = "Sekiz"
b$(9) = "Dokuz"

y$(0) = ""
y$(1) = "On"
y$(2) = "Yirmi"
y$(3) = "Otuz"
y$(4) = "Kırk"
y$(5) = "Elli"
y$(6) = "Altmış"
y$(7) = "Yetmiş"
y$(8 ) = "Seksen"
y$(9) = "Doksan"

m$(0) = "Trilyon"
m$(1) = "Milyar"
m$(2) = "Miyon"
m$(3) = "Bin"
m$(4) = ""

a$ = Str(sayi)
If Left$(a$, 1) = "" Then pozitif = 1 Else pozitif = 0
a$ = Right$(a$, Len(a$) - 1)
For x = 1 To Len(a$)
If (Asc(Mid$(a$, x, 1)) > Asc("9")) Or (Asc(Mid$(a$, x, 1)) < Asc("0")) Then GoTo hata
Next x
If Len(a$) > 15 Then GoTo hata
a$ = String(15 - Len(a$), "0") + a$
For x = 1 To 15
v(x) = Val(Mid$(a$, x, 1))
Next x

s$ = ""
For x = 0 To 4
c(1) = v((x * 3) + 1)
c(2) = v((x * 3) + 2)
c(3) = v((x * 3) + 3)
If c(1) = 0 Then
e$ = ""
ElseIf c(1) = 1 Then
e$ = "Yüz"
Else
e$ = b$(c(1)) + "Yüz"
End If
e$ = e$ + y$(c(2)) + b$(c(3))
If e$ <> "" Then e$ = e$ + m$(x)
If (x = 3) And (e$ = "BirBin") Then e$ = "Bin"
s$ = s$ + e$
Next x

If s$ = "" Then s$ = "Sıfır"
If pozitif = 0 Then s$ = "Eksi" + s$
Yaziyla$ = s$
GoTo tamam
hata: Yaziyla$ "Hata"
tamam:
End Function

Rakamı herhangi bir kolona yazdıktan sonra boş bir kolana =Yaziyla(RAKAMIN OLDUĞU KOLON) şeklinde işlem gerçekleştiriyoruz.. 

Yararlı olması dileğiyle :))

Delphi 7 Veritabanı İşlemleri

Merhaba yazılım sever arkadaşlar :) Delphi 7 ile veritabanı işlemlerini Onur LALBEK arkadaşımız bir video ile anlatmış uzun lafın kısası Videoyu izleyerek bilgi edinebilirsiniz. Onur arkadaşımıza teşekkür ederiz. iyi seyirler..

İlk tecrübesi olmasına rağmen oldukça kaliteli bir görsel eğitim.. 

Saving Changes is Not Permitted Hatası

Merhaba arkadaşlar SQL Server Management üzerinde çalışırken ek bir işlem gerçekleştirildiği zaman tablo üzerinde Saving Changes is Not Permitted Hatası ile karşı karşıya geliyorsunuz. Bu SQL'in kurulum aşamasında Default ayarları bu şekilde. Bu hatanın çözümü oldukça basit..

Hata mesajımız bu şekilde. Hatadan kurtulmak için ise;

Tools > Options > Designers > Prevent saving changes that require table re-creation seçeneğini kaldırmanız yeterli olacaktır.


Bu işlemleri gerçekleştirmeniz durumunda tablolarınız üzerinde değişiklik yapmaya devam edebilirsiniz..

İyi çalışmalar :) 

Visual Studio Kod Satırlarını Numaralandırma

Merhaba arkadaşlar yoğun kod yazımında kod satırı sayma yerine doğrudan kod satır numarasına göre işlem gerçekleştirebilirsiniz. Visual Studio ilk yüklendiğinde kod satırı görünmeyecektir. Bu özelliği aktif etmek için. Tools - Options - Text Editor - All Languages seçeneklerini izledikten sonra Line Number seçeneğini işaretleyerek OK dememiz yeterli olacaktır. İyi Çalışmalar.

PHP FOR, IF, WHILE

Merhaba arkadaşlar, PHP de FOR, IF ve WHILE yapılarının nasıl çalıştığını ve bunun beraberinde bir kaç işe yarar örnek vereceğiz.

FOR

for ( $yeni_degisken atama ; koşul ; artış basaması ) 
{
Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
}

İç içe for ile yıldız örneği verelim..

*
**
***
****
***** şeklinde bir yapıyı inşaa etmek için alt tarafta ki kod yapısını kullanabilir.

<?php 
for($i=0;$i<7;$i++) 
{ 
for($j=1;$j<$i;$j++)
{ 
print("*"); 
} 
print("<br>"); 
} 
?>

IF

Php sayfalarınız içerisinde istenilen şartın sağlanması durumunda sayfanın akış şeklinin belirlendiği fonksiyona if fonksiyonu denir.

if($degisken > şart )

Not ortalamasına göre Harf Notu ataması gerçekleştirelim..

<?
$ort=75; // Ortalama değişkeni dilerseniz formdan gelebilir. 

if($ort<24)
echo "FF";
else if($ort<50)
echo "CC";
else if($ort<85)
echo "BB";
else
echo "AA";

?>

Rakam ve Harfler üzerinde oynama yapabilirsiniz. Sadece yapıyı göstermek için bu şekilde yazdım.

WHILE

while (koşul)
{
koşula göre yapılacak işlemler
}

Yapısı ile şöyle bir örnek verelim. HTML tagları içersinden <h> tagı bulunmakta bu tagın <h1> şeklinde sağ tarafında rakamsal bir değer alaması durumunda tag içersidne kalan yazı başlık şeklini alacaktır. While ile biz <h$sayac> şeklinde bir tag oluşturacağız bu $sayac değişkenimiz while koşulumuz sağlanıncaya kadar artacak. İnceleyelim.. 

<?php
 
$sayac = 1;
 
while ($sayac <= 4)
 
{
echo "<h$sayac>Kazim YAVER</h$sayac><br>";
 
$sayac++;
 
}
 
?>

Kod yapısı içerisinde echo kullandım print komutu ile aynı işlevi görmekte gözle görülür çok büyük bir farkı bulunmamakta fakat büyük ölçekli uygulamalarda işlemciyi daha az yoracak komut olarak echo kullanılması tavsiye edilir.

İyi Çalışmalar.   

#bimilyonneden: Vapur

#bimilyonneden furyasına ben de katıldım bugün. Vapurda yaşadığım traji komik bir olayı paylaştım. Merak edersen gir bak #bimilyonneden hashtagiyle Twitter’da yazıyorum. Hatta http://www.bimilyonneden.com/ sitesinde bile çıktı. Bu arada telaşlanma, hikaye mutlu sonla bitiyor.


Bir bumads advertorial içeriğidir.