kazimyaver | Tüm yazılar etiketlendi 'excel formül'

Excel'de Rakamı Yazıya Çevirme

Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere Excel de Rakamları Yazı formatına çevirmeyi anlatacağım. Umarım yararlı olur.

Rakam : 12
Yazıyla : Yalnız Onİki  

şeklinde bir görüntü alabilmemiz için;

Excel'i açtıktan sonra ALT + F11 tuşlarına basıyoruz,

Açılan Ekranda Insert - Module seçeneğine tıklıyoruz,

Boş bir ekran gelecektir karşımıza arka planda işlemlerin gerçekleşeceği kısım, kodlarımızı bu ekrana yazıyoruz,

Function Yaziyla$(sayi)
Dim b$(9)
Dim y$(9)
Dim m$(4)
Dim v$(15)
Dim c(3)

b$(0) = ""
b$(1) = "Bir"
b$(2) = "İki"
b$(3) = "Üç"
b$(4) = "Dört"
b$(5) = "Beş"
b$(6) = "Altı"
b$(7) = "Yedi"
b$(8 ) = "Sekiz"
b$(9) = "Dokuz"

y$(0) = ""
y$(1) = "On"
y$(2) = "Yirmi"
y$(3) = "Otuz"
y$(4) = "Kırk"
y$(5) = "Elli"
y$(6) = "Altmış"
y$(7) = "Yetmiş"
y$(8 ) = "Seksen"
y$(9) = "Doksan"

m$(0) = "Trilyon"
m$(1) = "Milyar"
m$(2) = "Miyon"
m$(3) = "Bin"
m$(4) = ""

a$ = Str(sayi)
If Left$(a$, 1) = "" Then pozitif = 1 Else pozitif = 0
a$ = Right$(a$, Len(a$) - 1)
For x = 1 To Len(a$)
If (Asc(Mid$(a$, x, 1)) > Asc("9")) Or (Asc(Mid$(a$, x, 1)) < Asc("0")) Then GoTo hata
Next x
If Len(a$) > 15 Then GoTo hata
a$ = String(15 - Len(a$), "0") + a$
For x = 1 To 15
v(x) = Val(Mid$(a$, x, 1))
Next x

s$ = ""
For x = 0 To 4
c(1) = v((x * 3) + 1)
c(2) = v((x * 3) + 2)
c(3) = v((x * 3) + 3)
If c(1) = 0 Then
e$ = ""
ElseIf c(1) = 1 Then
e$ = "Yüz"
Else
e$ = b$(c(1)) + "Yüz"
End If
e$ = e$ + y$(c(2)) + b$(c(3))
If e$ <> "" Then e$ = e$ + m$(x)
If (x = 3) And (e$ = "BirBin") Then e$ = "Bin"
s$ = s$ + e$
Next x

If s$ = "" Then s$ = "Sıfır"
If pozitif = 0 Then s$ = "Eksi" + s$
Yaziyla$ = s$
GoTo tamam
hata: Yaziyla$ "Hata"
tamam:
End Function

Rakamı herhangi bir kolona yazdıktan sonra boş bir kolana =Yaziyla(RAKAMIN OLDUĞU KOLON) şeklinde işlem gerçekleştiriyoruz.. 

Yararlı olması dileğiyle :))