kazimyaver | Tüm yazılar etiketlendi 'for'

PHP FOR, IF, WHILE

Merhaba arkadaşlar, PHP de FOR, IF ve WHILE yapılarının nasıl çalıştığını ve bunun beraberinde bir kaç işe yarar örnek vereceğiz.

FOR

for ( $yeni_degisken atama ; koşul ; artış basaması ) 
{
Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
}

İç içe for ile yıldız örneği verelim..

*
**
***
****
***** şeklinde bir yapıyı inşaa etmek için alt tarafta ki kod yapısını kullanabilir.

<?php 
for($i=0;$i<7;$i++) 
{ 
for($j=1;$j<$i;$j++)
{ 
print("*"); 
} 
print("<br>"); 
} 
?>

IF

Php sayfalarınız içerisinde istenilen şartın sağlanması durumunda sayfanın akış şeklinin belirlendiği fonksiyona if fonksiyonu denir.

if($degisken > şart )

Not ortalamasına göre Harf Notu ataması gerçekleştirelim..

<?
$ort=75; // Ortalama değişkeni dilerseniz formdan gelebilir. 

if($ort<24)
echo "FF";
else if($ort<50)
echo "CC";
else if($ort<85)
echo "BB";
else
echo "AA";

?>

Rakam ve Harfler üzerinde oynama yapabilirsiniz. Sadece yapıyı göstermek için bu şekilde yazdım.

WHILE

while (koşul)
{
koşula göre yapılacak işlemler
}

Yapısı ile şöyle bir örnek verelim. HTML tagları içersinden <h> tagı bulunmakta bu tagın <h1> şeklinde sağ tarafında rakamsal bir değer alaması durumunda tag içersidne kalan yazı başlık şeklini alacaktır. While ile biz <h$sayac> şeklinde bir tag oluşturacağız bu $sayac değişkenimiz while koşulumuz sağlanıncaya kadar artacak. İnceleyelim.. 

<?php
 
$sayac = 1;
 
while ($sayac <= 4)
 
{
echo "<h$sayac>Kazim YAVER</h$sayac><br>";
 
$sayac++;
 
}
 
?>

Kod yapısı içerisinde echo kullandım print komutu ile aynı işlevi görmekte gözle görülür çok büyük bir farkı bulunmamakta fakat büyük ölçekli uygulamalarda işlemciyi daha az yoracak komut olarak echo kullanılması tavsiye edilir.

İyi Çalışmalar.   

Yıldız Üçgeni ( QBasic )

Merhabalar, bu yazımda sizler ile hem for yapısının işleyişini göreceğiz hem de Yıldız Dik Üçgeni yapacağız.

öncelikle ne yapacağım sorusunu kendinize sormalısınız?

*
**
***
****
*****

kafanızda canlandığı anda Nasıl yapacağım sorusunu sorun? 

işte bu noktada Algoritma devreye giriyor. İstesek de istemesek de kafamızda nasıl bir yol izleyeceğimizi kurguluyoruz. Algoritmadan kaçış yok :)

Yukarıda sıralanmış yıldızları öncelikle inceleyin ilk satırda tek yıldız daha sonra 1'er 1'er artarak gidiyor.

bunun için;

CLS  // Ekranı Temizler

FOR a = 1 TO 5  // a değişkeni beş sayısına eşit olana kadar teker teker arttır.

    FOR b = 1 TO a  // b değişkeni a sayısına eşit olana kadar teker teker arttır.

        PRINT "*"; // * verisini yazdır.

    NEXT b // Döngü tamamlanana kadar b değişkenine dön.

    PRINT // Döngüler tamamlandıktan sonra bir alt satıra in.

NEXT a  // Döngü tamamlanana kadar a değişkenine dön.

END  // Programı tamamla ve bitir.

Tam tersi için.

*****
****
***
**
*

CLS

FOR a = 1 TO 5

    FOR b = 5 TO a STEP -1

        PRINT "*";

    NEXT b

    PRINT

NEXT a

END 

Umarım yararlı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.