kazimyaver | Tüm yazılar etiketlendi 'signalR'

SignalR Nedir?

SignalR Nedir?

SignalR gerçek zamanlı uygulamalar geliştirmek için yazılmış bir kütüphanedir. Bunun en basit örneği chat sistemidir. Bunun dışında canlı maç sonuçları da buna güzel bir örnektir. Örneğin bir gol olduğu zaman sistemdeki herkese gol haberi gelir. Yani anlık bilgi değişiminde herkes bu değişikliği fark eder.

Sistem geliştiricilerinin kendi yapmış olduğu chat uygulaması.jabbr.net

SignalR Ne Getirdi?

SignalR’ın getirdiği farkları 3 başlık altında toplayabiliriz;

1. Zor olan bir kısım konfigürasyonların ve sürekli yapılması gereken bir kısım işlemlerin (örneğin bağlantı kesildiğinde tekrar bağlanmak gibi), kütüphane tarafından kolaylıkla yerine getirilmesi.

2. Kurulacak bağlantı tipine SignalR’ın karar vermesi. Bu gerçekten ilginç bir özellik, SignalR belirtilen sıra ile aşağıdaki bağlantı tiplerini dener ve başarılı bir bağlantı kurulunca o bağlantı tipi üzerinden çalışır: WebSockets, Server Sent Events, Forever Frame, ve Ajax Long polling.

3. Hub veya Persistent Connection seçeneği. Persistent Connection daha alt seviye işlemlerin yapılabileceği bir ana sınıftır ve HTTP üzerinden SignalR servislerinin açılmasını sağlar. Hub ise daha ileri seviyede soyutlanmış bir RPC frameworküdür. Detayları öğrenmek için SignalR dökümantasyonuna başvurabilirsiniz. Ama genellikle, Hub kullanmanız yeterli ve daha kolay olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için : asp.net/signalr