kazimyaver | ASP.NET MVC Area Hatası - Multiple types were found that match the controller named

ASP.NET MVC Area Hatası - Multiple types were found that match the controller named

Merhaba, 

Multiple types were found that match the controller named 'Home'. This can happen if the route that services this request ('{controller}/{action}/{id}') does not specify namespaces to search for a controller that matches the request. If this is the case, register this route by calling an overload of the 'MapRoute' method that takes a 'namespaces' parameter.

Yukarıda ki hatayı alıyorsak eğer büyük ihtimalle bir Area ekledik ve Controller'larımız çakışıyor. Bu hatanın çözümü oldukça basit. Ulaşmak istediğimiz sayfaların Controller'larını tanımlamamız gerekmekte. 
Solution Explorer penceresinden App_Start klasörüne girerek, RouteConfig.cs dosyamızı açıyoruz.
routes.MapRoute(
  name: "Default",
  url: "{controller}/{action}/{id}",
  defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional },
  namespaces: new string[] { "ProjeAdi.Controllers" }
);

İlk açtığımızda yukarıda ki kalın punto ile seçili kodun olmadığını göreceğiz. Ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra aynı işlemi, Area > Admin > AdminAreaRegistration.cs dosyasına uyguluyoruz. 

namespaces: new string[] { "ProjeAdi.Areas.Admin.Controllers" }

Burada ki Admin'in yerinde sizin oluşturduğunuz Area'nın ismi olabilir. Projemizi derleyip kontrol edebilirsiniz.

İyi çalışmalar.