kazimyaver | Delphi

Delphi 7 Veritabanı İşlemleri

Merhaba yazılım sever arkadaşlar :) Delphi 7 ile veritabanı işlemlerini Onur LALBEK arkadaşımız bir video ile anlatmış uzun lafın kısası Videoyu izleyerek bilgi edinebilirsiniz. Onur arkadaşımıza teşekkür ederiz. iyi seyirler..

İlk tecrübesi olmasına rağmen oldukça kaliteli bir görsel eğitim.. 

Delphi Yazıları Tersten Yazdırma

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
ters:string;
i:integer;

begin
ters:='';
begin

memo2.Text := memo1.Text;

for i:= length(memo2.text) downto 1 do
ters:= ters+copy(memo2.text,i,1);


memo2.Text:=ters;

end;
end;


Memo nesnesinde ki karakter sayısını buluan Delphi Programı

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
metin:AnsiString;
uzunluk:Integer;

begin
metin:=Memo1.Text;
uzunluk:=Length(metin);

Edit1.Text:=IntToStr(uzunluk);

end;
end.

Resim ekleme MainMenuden..

procedure TForm1.ResimEkle1Click(Sender: TObject);
var
alsana: String;
begin
OpenPictureDialog1.Execute;
alsana:=OpenPictureDialog1.FileName;
Image1.Picture.LoadFromFile(alsana);
end;
end.


Memo nesnesindeki texti txt dosyasına kaydetme..

 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
dosya:AnsiString;
begin

SaveDialog1.DefaultExt:='txt';
SaveDialog1.InitialDir:='c:\';

if SaveDialog1.Execute Then
begin
dosya:=SaveDialog1.FileName;
Memo1.Lines.SaveToFile(dosya);
end;
end;

end.

Delphi Hesap Makinesi

Merhaba arkadaşlar Delphi ile yapılan bir hesap makinesi uygulaması. Kodları inceleyerek ve geliştirerek, kodlar hakkında fikir edinebilirsiniz.

Uygulama ve kodları buradan indirebilirsiniz iyi çalışmalar :) 

hesap.rar (174,14 kb)